utm چیست

UTM چیست ؟ UTM چیست ؟ هر بازاریاب مدرنی که برای کسب و کار خود ارزش قائل می شود باید آمارهای درستی از کسب و کار و درآمد خود داشته باشند و خود را از حدسیات به دور نگه دارند،اگر از روش های مختلفی به منظور تجزیه و تحلیل استفاده می کنید بهتر است آن […]

نویسنده : Moji | 20/04/23 ادامه مطلب