Hotlinking هات لینکینگ را می توان به زبان عامیانه به عنوان سرقت پهنای باند گفت تعریف کرد. در دنیای کسب و کارهای اینترنتی، پهنای باند مصرفی یک سایت از مهم ترین پارامترهایی است که شما باید در ابتدای کار آن را تعریف کنید که در یک سال آینده چه میزان از پهنای باند را نیاز […]

نویسنده : Moji | 20/06/17 ادامه مطلب