5,000تومان
ماهانه
ir-5MB
فضا
5 مگابایت
ترافیک
1گیگابایت
تعداد سایت
1عدد
دیتابیس
1عدد
ایمیل
10 عدد
10,000تومان
ماهانه
ir-250MB
فضا
250 مگابایت
ترافیک
5گیگابایت
تعداد سایت
1عدد
دیتابیس
1عدد
ایمیل
25 عدد
15,000تومان
ماهانه
ir-512MB
فضا
512 مگابایت
ترافیک
8 گیگابایت
تعداد سایت
1عدد
دیتابیس
1عدد
ایمیل
50 عدد
18,000تومان
ماهانه
ir-1024MB
فضا
1گیگابایت
ترافیک
15 گیگابایت
تعداد سایت
2عدد
دیتابیس
2 عدد
ایمیل
70 عدد
26,500تومان
ماهانه
ir-2048MB
فضا
2گیگابایت
ترافیک
25 گیگابایت
تعداد سایت
2عدد
دیتابیس
4 عدد
ایمیل
100 عدد
35,000تومان
ماهانه
ir-5196MB
فضا
5گیگابایت
ترافیک
38 گیگابایت
تعداد سایت
5عدد
دیتابیس
10 عدد
ایمیل
200 عدد