عوامل موثر بر قیمت بیت کوین

چه چیز قیمت بیت کوین را مشخص می کند؟ خریدن بیت کوین مانند خریدن سهام یا اوراق قرضه نیست. بیت کوین همکاری نیست پس هیچ سند همکاری مشترک یا فرم ...

بیت کوین به عنوان یک واحد پولی

بیت کوین به عنوان یک واحد پولی آیا واقعا می توان از بیت کوین ها استفاده کرد؟ امروزه بیت کوین در زمینه های مختلفی تبدیل به موضوع داغی شده است. ...

بیت کوین چیست

ظهور بیت کوین اختراع ساتوشی ناکاموتو بیت کوین در سال 2009 توسط شخص (یا گروهی) که خود را ساتوشی ناکاموتو می‌نامید، ابداع شد. هدف اولیه این شخص ایجاد سیستم نقدینگی ...